Koronavirus

Kraftig nedskalering av aktivitet

Vi følger myndighetenes råd og forholder oss til informasjon fra myndighetene og NAV Tiltak. Dette betyr at vi inntil videre har svært begrenset aktivitet på våre avdelinger.

Avdelingene er bemannet og vi kan kontaktes som normalt.