Midlertidige lokaler

Du finner oss på Tosletta og på Østråt!

Inntil videre er hovedbasen vår på Tosletta 8 på Bjørnemyr vis-a-vis Sunnaas Sykehus. I tillegg disponerer vi et lokale på Østråt hvor vi har et lite snekkerverksted samt produksjonsarena for to av våre gode kunder.

Adressene er Tosletta 8, 1453 Bjørnemyr og Ugleveien 27, 1459 Nesodden. Vårt tlf.nummer er som før 66 91 19 00, og under fliken Ansatte finner du kontaktinformasjon til alle ordinært ansatte.