Beklager - vi er tomme for ved

Vi har hatt litt mindre ved i år enn tidligere år grunnet arbeidene med ny gang- og sykkelvei i Hellvikveien. Disse arbeidene har dessverre gått utover tomtearealet vi bruker til vedproduksjon. Pågangen har i tillegg vært rekordhøy med uvanlig mye tidlige bestillinger. Vi må derfor skuffe mange av våre trofaste kunder i år.