Remonter Attføring AS er en arbeidsinkluderingsbedrift etablert i 1990 og er eiet 100% av Nesodden Kommune.

Vi er tiltaksarrangør for NAV, og driver de statlige tiltakene VTA (Varig Tilrettelagt Arbeid) og AFT (Arbeidsforberedende Trening).

I tillegg drives VTA Pluss i samarbeid med og finansiert av Nesodden Kommune. VTA Pluss er et arbeidsrettet tilbud med tilrettelagte arbeidsplasser med ekstra tett oppfølging.

Vi inkluderer mennesker og bistår på veien mot jobb. Oppdrag for næringslivet og produksjon til nettbutikken er våre verktøy i dette arbeidet. Et samarbeid med oss bidrar til at mennesker får en meningsfull hverdag og nye muligheter.

Remontér sitt formål er å bidra til å utvikle ressurser hos mennesker med varig nedsatt arbeidsevne gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver. Videre å bidra til å prøve ut den enkeltes arbeidsevne og til å styrke mulighetene for å få ordinært arbeid gjennom arbeidsforberedende trening.

Totalt har ca. 40 personer et tilbud i bedriften i tillegg til 7 ordinært ansatte.

Bedriften er medlem i arbeidsgiverforeningen ASVL som organiserer 230 vekstbedrifter i Norge.