Etikk

Bedriften legger stor vekt på åpenhet, ærlighet  og redelighet gjennom hele sin virksomhet, og alle ansatte har et selvstendig ansvar for å etterleve dette samt å ta opp forhold man mener ikke er i tråd med dette.

Det er også viktig at alle respekterer verdigheten til brukerne samt deres foresatte og støtteapparat, og at brukerne gis et trygt og sikkert tilbud.

Kvalitet

Bedriften skal tilstrebe en høy kvalitet på alle arbeidsarenaer, produkter og tjenester samt funksjoner i forhold til deltakere, ansatte, kunder, eiere og andre samarbeidspartnere.

Bedriften har definert følgende kvalitetsmål:

  • Sette deltakerne i fokus gjennom å tilby et trygt, tilrettelagt og meningsfylt tilbud
  • Stimulere til økt kompetanse og motivasjon hos bedriftens ansatte
  • Levere produkter og tjenester av høy kvalitet og til rett tid
  • Holde en høy etisk standard basert på en åpen, ærlig og redelig kommunikasjon

Kvalitetsmålene skal sikres gjennom fokus på kontinuerlig forbedring av produkter og tjenester, samt alle prosesser og prosedyrer i arbeidet for å nå vår visjon om mestring, vekst og glede.
Det er vesentlig at kvalitetspolitikken er synlig og godt forankret internt i organisasjonen.

Bedriften benytter EQUASS som kvalitetssystem og ble resertifisert i mai 2022.
EQUASS er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering.

For mer informasjon se www.equass.no