VISJON

Vår visjon er å skape mestring, vekst og glede gjennom meningsfylt arbeid, samt å få frem ressurser som kan bidra til å vise veien videre for den enkelte deltaker.

VERDIER

Bedriftens verdier bygger på en humanistisk tradisjon basert på at samfunnet ivaretar mennesker som av ulike årsaker faller utenfor det ordinære arbeidslivet.

Følgende fem bokstaver dekker bedriftens verdigrunnlag:

ROSER

  • Respekt for at mennesker er forskjellige
  • Omsorg ved at vi ser og støtter hverandre
  • Samarbeid for å gjøre hverandre gode
  • Endring er utvikling
  • Raushet gjennom å anerkjenne hverandre og dele erfaring og kunnskap