Remonter Attføring AS er en moderne vekst- og attføringsbedrift etablert i 1990 og er eiet 100% av Nesodden Kommune.

Vi er en produksjonsbedrift og tiltaksarrangør for NAV, og bedriften driver de statlige tiltakene VTA(Varig Tilrettelagt Arbeid) og AFT(Arbeidsforberedende Trening).

I tillegg drives tiltakene Restart og VTA Pluss i samarbeid med og finansiert av Nesodden Kommune.

Restart er et aktivitets- og arbeidstilbud for personer som mottar en sosial ytelse direkte fra kommunen til livsopphold.

VTA Pluss er et arbeidsrettet tilbud med tilrettelagte arbeidsplasser med ekstra tett oppfølging.

Totalt har ca. 40 personer et tilbud i bedriften i tillegg til 8 ordinært ansatte.

Driften av tiltakene bygger på individuell veiledning, produksjon og tjenesteyting for kunder, produksjon av varer til egen nettbutikk samt praksisplasser ute i ulike bedrifter.

Bedriften er medlem i arbeidsgiverforeningen ASVL som organiserer 230 vekstbedrifter i Norge.