Bedriften har en lang forhistorie som strekker seg helt tilbake til 1950-tallet

Den første aktiviteten i det opprinnelige bygget «Eikebu» i Hellvikveien var helsearbeid i regi av daværende Berger Helselag.

Senere på 60-tallet overtok Nesodden Helselag, og det ble etablert barnehage og dagsenter for psykisk utviklingshemmede barn. Akershus fylke kom på banen i 1974, og bygget ble utvidet med drøyt 200 m2.

Som en følge av forløperen til HVPU-reformen endret aktiviteten seg på 80-tallet, og det ble etablert dagsenter og etterhvert et arbeidstilbud for voksne. I 1990 overtok Nesodden Kommune eierskapet og Nesodden Lettindustri AS ble etablert i et samarbeid med Aetat. På 90-tallet økte aktiviteten jevnt og trutt, og bygget ble ytterligere utvidet med produksjonsareal og lager.

I 2005 ble arbeidstilbudet organisert som VTA(Varig Tilrettelagt Arbeid) samt at bedriften i tillegg ble tiltaks-arrangør for APS(Arbeidspraksis i skjermet sektor). Dette siste tiltaket ble drevet på Nesoddtunet i samarbeid med kommunen. I 2007 ble bygget i Hellvikveien ytterligere påbygget til den form det har i dag.

I 2010 ble det inngått avtale om leie av et stort lokale på Fagerstrand hvor det ble startet en gjenbruksbutikk drevet av deltakere primært i APS-tiltaket. Butikken fikk navnet «Remontér», og historien bak dette var at byggevarehuset «Monter» lå i lokalet tidligere samt at man hadde en ambisjon om å drive redesign basert på gjenbruk. Det var da nærliggende å kalle butikken Remontér. Navnet fungerte så bra at man i 2013 besluttet å endre navn på hele bedriften til Remontér.

I 2016 ble gjenbruksbutikken nedlagt og all drift samlokalisert i Hellvikveien. Dette var en følge av økte krav fra NAV til ekstern praksis i APS-tiltaket samt et generelt ønske om å utnytte bedriftens personellressurser på en bedre måte. Det var også en indirekte følge av at APS-tiltaket fra 2017 ble konvertert til AFT(Arbeidsforberedende Trening) som innebar et langt større fokus på rask overgang til ekstern arbeidstrening og mål om ordinær jobb.

Samarbeidet med Nesodden Kommune har over tid utviklet seg positivt. Bedriften driver basert på kommunal finansiering tiltaket «Restart» basert på aktivitetsplikt, samt et utvidet arbeidstilbud(VTA Pluss) for deltakere med behov for mer tilrettelegging enn det statlige VTA-tiltaket kan gi.

Bedriften har i dag 8 ordinært ansatte og gir et arbeidsrettet tilbud til over 40 personer årlig.

SISTE  –  Bedriften ble den 29. november 2019 rammet av en stor brann og alle verdier gikk tapt, men heldigvis kom ingen personer fysisk til skade.