Arbeidsforberedende trening er et tilbud for deg som har behov for å jobbe i tilrettelagt arbeidsmiljø i en oppstartfase før du går over i arbeidstrening hos bedrifter i ordinært arbeidsliv. Målet er å prøve ut din arbeidsevne og styrke mulighetene for å få ordinært arbeid.

HVEM KAN DELTA?

Personer som er usikker på egen arbeidsevne og som vil trenge tid på å avklare egen situasjon og kartlegge mulighetene fremover.
Innsøking skjer gjennom NAV.
Deltakere vil vanligvis motta arbeidsavklaringspenger(AAP).

HVA KAN VI TILBY?

  • Karriereveiledning, opplæring, deltakelse i arbeidsmiljø og arbeidsutprøving
  • Utarbeidelse og oppfølging av individuell kvalifiseringsplan
  • Arbeidspraksis på våre ulike arenaer og hos ekstern arbeidsgiver, eventuelt i kombinasjon med veiledning på Remontér.
  • Varighet av tiltaket er inntil 12 måneder med mulighet til forlengelse til 24 måneder ved behov og til 36 måneder i kombinasjon med formelt kompetansehevende tiltak/utdanning.