Arbeidsforberedende trening er et tiltak for deg som har behov for å jobbe i et skjermet og tilrettelagt arbeidsmiljø i en oppstartfase før du går over i arbeidstrening hos bedrifter i ordinært arbeidsliv. Arbeidsforberedende trening tilbyr avklaring, arbeidsutprøving, arbeidstrening og opplæring. Målet med tiltaket er å styrke mulighetene dine til å skaffe arbeid.

HVEM KAN DELTA?

Personer som er usikker på egen arbeidsevne og som vil trenge tid på å avklare egen situasjon og kartlegge mulighetene fremover.
Innsøking skjer gjennom NAV.
Deltakere vil vanligvis motta arbeidsavklaringspenger(AAP).

HVA KAN VI TILBY?

  • Karriereveiledning, motivasjonssamtaler, kartlegging og opplæring i basisferdigheter, sosial trening og arbeidstrening.
  • Individuelle kvalifiseringsplaner som lages i samarbeid med den enkelte deltaker.
  • Arbeidspraksis på ulike arenaer internt hos oss, men primært hos ekstern arbeidsgiver eller i kombinasjon med arbeidstrening og veiledning på Remontér.
  • Varighet av tiltaket er inntil 12 måneder med mulighet til forlengelse til 24 mnd. ved behov og til 36 mnd. i kombinasjon med formelt kompetansehevende tiltak/utdanning.