Restart er et lavterskel aktivitets -og arbeidstilbud for personer som mottar en sosial ytelse direkte fra kommunen til livsopphold. Tiltaket tilpasses individuelt etter samtale med veileder før oppstart og underveis i tiltaksperioden.