Restart er et aktivitets -og arbeidstilbud for personer som mottar en sosial ytelse direkte fra kommunen til livsopphold. Tiltaket tilpasses individuelt og kan inneholde alle eller enkelte av punktene nedenfor. Dette vil avgjøres av hvilke behov som kommer frem i en oppstartsamtale og i løpet av tiltaket.

SOSIAL TRENING
• Innarbeidelse av rutiner.
• Utvikle samarbeidsferdigheter.
• Øke bevissthet rundt egne valg.

PRAKTISK ARBEID/ AKTIVITET
• Miljøarbeid/tilrettelegging for ansatte i varig tilrettelagt arbeid.
• Kreativ avdeling med opplæring i Adobe programmer, tekstiltrykk og 3D-print.
• Søm og tekstilarbeid.
• Snekkerverksted.
• Ulike montering -og pakkeoppdrag for kunder.

KARRIEREVEILEDNING / JØBBSØK
• Jevnlige samtaler med veileder på Remontér.
• Tilbud om karriereveiledning med sertifiserte karriereveiledere i det nettbaserte verktøyet Karriereverktøy.no
• Hjelp til å finne aktuelle jobber.
• Oppsett av CV og jobbsøknader.
• Bruk av nettbaserte løsninger som NAV CV, Webcruiter, Finn, LinkedIn.
• Intervjutrening.