Dette er et tilbud til de som på grunn av sykdom, skade eller andre grunner ikke har mulighet til å delta i det ordinære arbeidsmarkedet. Virksomheten er mangfoldig fordi deltagerne har svært ulike behov og forutsetninger, både i forhold til arbeidsoppgaver, tempo og arbeidstid. Vi har pr. i dag 22 VTA-plasser.

HVEM KAN ARBEIDE HOS OSS ?

Alle som mottar uføretrygd, men som ønsker meningsfullt arbeid i et tilrettelagt miljø.
Innsøking skjer gjennom NAV.

HVA KAN VI TILBY ?

 • Tilrettelagte og varierte oppgaver for den enkelte
 • Tilpasset arbeidstid
 • Et godt sosialt miljø med trygge rammer
 • Ledere med lang erfaring og god kompetanse på tilrettelegging av arbeid
 • Utvikle ressurser gjennom kvalifisering og individuell tilrettelegging
 • Muligheter for praksis i ordinære bedrifter
 • Samarbeide mot varig tilrettelagt arbeid i ordinær bedrift (VTA-O)
 • Bonuslønn for arbeidede timer i tillegg til trygden

HVILKE ARBEIDSOPPGAVER TILBYR VI ?

 • Ombruksbutikk – bruktklær for småfolk
 • Produksjon og salg av produkter fra vårt snekkerverksted og vår kreative arena for tekstil og trykk, inkludert papirproduksjon
 • Pakke- og monteringsoppdrag for kunder
 • Drift av nettbutikker for kunder
 • Dosering og tapping av flytende produkter for kunde
 • Makulering av papir for kunder
 • Transportoppdrag