Status brann

Vi ble hardt rammet av brann før jul hvor alle verdier gikk tapt, men heldigvis kom ingen fysisk til skade. Etter stor innsats fra ansatte, kommunen og våre samarbeidspartnere kom bedriften raskt i gang i midlertidige lokaler på to ulike steder. I dag er mye av aktiviteten i gang, alle arbeidstakere og deltaker i tiltakene har et godt tilbud og de fleste kunder ivaretas.

Branntomten er fortsatt ikke ryddet, men vi håper dette skal skje så raskt som mulig. Nesodden Kommune som er formell eier av eiendommen samt deres forsikringsselskap har ansvaret for rydding av tomten.

Målsettingen er å reise et nytt og hensiktsmessig bygg på tomten i løpet av 2021.