Vedsalg

Vi har dessverre lagt ned produksjonen av ved.

Produksjon og salg av ved er lagt ned f.o.m. sesongen 2019/2020. Bakgrunnen er at vi har mistet nødvendig uteareal etter bygging av ny gang- og sykkelvei i Hellvikveien, samt at arbeidsoppgavene etterhvert har blitt for belastende for de av våre arbeidstakere som har hatt vedproduksjon som en av sine hovedoppgaver. Vi har i stedet inngått en samarbeidsavtale med Berger Gård som innebærer at vi pakker alt de vil selge av 40 og 60 liters sekker. Alt salg vil fremover skje gjennom Berger Gård som må kontaktes direkte for eventuelt kjøp. Kontakt Simen Solberg på post@bergergård.no eller mobil 950 55 370.